Meie ühingud

Lõuna Eesti küülikukasvatajate selts

Küülikasvatajate Selts

MTÜ Maana

Sotsiaalteenused sotsiaalselt nõrgematele sihtgruppidele

MTÜ Ossi tare

Vabaaja tegevus

Osula Külaselts

Piirkondliku kohaliku elu edendamine ja toetavad ühendused

MTÜ Fitplanet

Aeroobika ja jõusaalide tegevus