Võru Vallavalitsus – koostööpartner

Võrumaa Arenduskeskus– nõuandev üksus

Sõmerpalu Külaselts – naaberküla sõprusselts

Osula Põhikool – omaküla kool

Kurenurme Külaselts – naaberküla sõprusselts

Järvere Külaselts -naaberküla sõprusselts

MTÜ Maana – omaküla sõprusselts

Tagaküla Laulu – ja mänguselts Kungla – naaberküla sõprusselts

Kultuuriselts Vanaveski – Jõgevamaa sõprusselts

Võrumaa Partnerluskogu  külaselts on liige

Kodukant Võrumaa – külaselts on liige

Võhandu Põllumajanduse OÜ – abiks tööjõu ja masinapargiga

Osula Oss OÜ – abiks nõu ja jõuga

Sulbi Maarahva Selts – naaberküla sõprusselts