Pühajõe piirkonna projektid 2015 - 2020

Osula külaselts on projektide abil oma piirkonna inimestele saanud pakkuda palju erinevaid koolitusi, väljasõite ning üritusi. Oleme sisustanud seltsi liikmetele toreda kooskäimisruumi Osula kooli hoones. Koostöös kohaliku omavalitsuse ja põhikooliga oleme rekonstrueerinud Harjumäe puhkekoha ja laululava ning Osula küla keskuses oleva staadioni.
Tänu projektirahadele on võimalus olnud soetada kaasaegseid spordivahendeid ning meie võimlas toimuvad sügis-kevadisel hooajal treeningud iganädalaselt. Oleme saanud meie piirkonna rahvatantsijatele, kooli mudilas- ja lastekoorile rahvariided, et nad saaksid käia meie piirkonda ja valda esindamas siin kui sealpool Maarjamaad.
Samuti oleme teinud erinevaid ühistegevusi projektide raames naaberseltsidega, kus tegevusteks on olnud erinevate ürituse ja õppereiside korraldamine. Kohaliku omaalgatuse programmi abil rajatud madalseiklusrada Osula puhkealal pakub vaba aja veetmist nii suurtele kui väikestele ning helitehnika soetus aitab meie piirkonnas üritusi ja sündmusi kvaliteetsemalt teostada.

 

 

Osula Külaselts 25 - uue hooga järgmisesse veerandsajasse! - 2022

Projekti periood: 01.04.2022 – 01.04.2023

Projekt on ellu kutsutud selleks, et läbi traditsiooniliste ürituste sarja tähistada MTÜ Osula Külaseltsi 25 tegevusaastat. Meie seltsi tippürituseks on Pühajõe perepäev, mis on alguse saanud üle 15 aasta tagasi, suvisel ideereisil Põhja-Eestisse kogukonnaliikmetega õpime teistelt ja ürituste sarja lõpetab advendi alguse tähistamine. Traditsioonilised tegevused on aluseks ühiseks identiteediks ja ühte kuuluvuseks, mis omakorda tagab pideva arengu ning garanteerib stabiilsuse kogukonnas.

Projekti tulemuseks on ühtehoidvad Pühajõe piirkonna aktiivsed elanikud. Aktiivne kogukond on valla ja piirkonna arengus tugevaks vundamendiks. Oleme tõestanud oma 25 tegevusaastaga seltsi võimekust ja tegevusaktiivsust. Projekti elluviimisega jätkame samal kursil, pakkudes oma kogukonnale samal tasemel ühistegevusi.

Projekti kogumaksumus: 3 440,00 eurot
Toetuse summa: 2 500,00 eurot
Rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm, meede “Kogukonna areng”
Kaasfinantseerija: Võru Vallavalitsus

Osula Harjumäel 5.juunil toimunud perepäeval osales rekordarv lustijaid – päeva soosis ilus suveilm. Meeleolukal peol esinesid Osula kooli lapsed näidendi ja tantsudega, nunnumeetri lõid põhja Sõmerpalu Lasteia lepatriinukesed üliägeda tantsukavaga, Sulbi judokad demonstreerisid oma meisterlikke oskusi võitluskunstide vallas. Lustilaadale andis lusti juurde mustkunstnik, trikimeistrid, õhupüssid, batuut, ATV-d, zorbpall ja lõbusad võistlused. Kirsiks tordil olid pontšikud, mis sulasid suudes esimese tunniga, jäätisesõbrad nautisid maitseelamusi pikemalt.
Pühajõe perepäeva korraldas Osula külaselts koos Osula kooli ja Sõmerpalu lasteaiaga, kaasa aitasid Sõmerpalu ja Parksepa noortekeskused. Perepäeva toetasid Võru vald ja kohaliku omaalgatuse programm.

 

Tähistamaks Osula külaseltsi 25 tegevusaasta täitumist, toimus augusti keskel ideereis Põhja-Eestisse Juminda ja Pärispea poolsaarele, tutvumaks kogukondadega ja piirkonna vaatamisväärsustega. Ja seda aitas meil teha Lahemaa giid Maarja Orusalu, kelle oma töö- ja elukogemuse jagamine meiega reisi sihtkoha värvikamaks ja huvitamaks muutis.
Ideereisi toetasid Võru Vallavalitsus ja kohaliku omaalgatuse programm – täname!

Pildikesi Osula külaseltsi 25.tegevusaasta tähistamiselt.

Helitehnika soetus Pühajõe piirkonna ürituste korraldamiseks - 2022

Projekti periood: 01.11.2021 – 31.10.2022

Projekti eesmärgiks on Pühajõe piirkonnas kasutusl kaasaaegne kvaliteetne helitehnika, mis võimaldab jätkata seltsitegevust ürituste, pidude, teatrietenduste ja väliürituste korraldamisel. Kogukonnal on pikaajalised traditsioonilised üritused, millega inimesed on harjunud ja millede toimumist alati oodatakse. Soetatud helitehnika annab uusi võimalusi ja lahendusi väliürituste paremaks läbiviimiseks.
Projekti elluviimine omakorda suurendab kogukonna heaolu, elukeskkonna kvaliteeti, soosib koostööd partneritega, tugevdab ühistegevust piirkonnas.

Projekti kogumaksumus: 4 443,00 eurot
Toetuse summa: 3 998,70 eurot
Rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm, meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kaasfinantseerija: Võru Vallavalitsus

 

 

 

 

Osula madalseiklusrada Pühajõe kogukonna lastele - 2021

Projekti periood: 30.04.2021 – 30.04.2022

Projekti eesmärgiks on vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalsemalt tervemad Pühajõe piirkonna lapsed läbi mitmekesise aktiivse vaba aja veetmise võimaluste suurendamise. Kooli vahetus läheduses olev seiklusrada aitab kaasa õuevahetundide sisustamisele, vaba mängu võimalustele, mis omakorda aitab stressi maandada. Koolivälisel ajal pakub lisategevust ja aitab vähendada kuritegevust ja kiusu ja tuua külalapsed nn taas platsile kokku. Vabaõhu tegevuste kasuteguriks on emotsionaalne heaolu ning pidev liikumine loob harjumuse noores inimeses. See omakorda suurendab kogukonna heaolu, turvalisust, elukeskkonna kvaliteeti.

Projekti kogumaksumus: 4 443,00 eurot
Toetuse summa: 4 000,00 eurot
Rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm, meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”
Kaasfinantseerija: Võru Vallavalitsus

Pühajõe piirkonna ühistegevused 2018-2020

Projekti periood: November 2018 – detsember 2020
Eesmärk: Projekti üldine eesmärk on Pühajõe piirkonna maine tõstmine läbi ühistegevuste ja koostöö.
Projekti otsesed eesmärgid:
1) Lahendada tehniliste vahendite soetamisega Pühajõe piirkonnas ürituste ja koolituste toimumiseks puudu olev vajalik tehniline varustatus.
2) Suurendada Pühajõe piirkonna organisatsioonide koostööd läbi ühisürituste ja koolituste. Tõsta noorte teadlikkust ettevõtlikkusest, kaasata neid rohkem ühistegevustesse ning kasvatades kodukoha- ja Võrumaa tunnet.
4) Tõsta kultuuri-ja koostöö oskuseid teiste organisatsioonide kogemuste kaudu läbi õppereiside.

Ühisprojekti tegevuskava 2018-2020

Projekti maht: 33291,50 eurot
Toetus: 29962,34 eurot
Partnerid: ühisprojekti partneriteks on Osula Põhikool ja Sulbi Maarahva Selts. Kaasfinantseerija: Võru Vallavalitsus.
Rahastaja:  MTÜ Võrumaa Partnerluskogu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

 

Projekti tulemused: 

 1. Projekti käigus soetasime teisaldatava lava poodiumid, mis on reguleeritavad kõrgusesse, tantsupõranda kate (teisaldatav), valgustehnika ürituste läbiviimiseks. Inventari soetusega oleme saanud projekti perioodi jooksul ja saame edaspidi korraldada kvaliteetselt kultuurisündmusi Pühajõe piirkonna elanikele.
    

 

2. Kogukonna arendustegevustena organiseerisime noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmiseks kooliõpilastele MTÜ Ettevõtlusküla koolitused, kus praktiliste tegevuste käigus sai teada, kuidas ettevõtluses asjad käivad, raha liigub ja kuidas enda ja kodu käitumist rahaasjades jälgida. Koolituspäevadel said osaleda kõik Osula Põhikooli õpilased ja koolitustel osalemine toimus koolirühmade kaupa. Tagasiside õpilaste poolt oli väga positiivne ja oldi sellise interaktiivse koolituse üle tänulikud.

Kogukonna naistele toimus kahe aasta jooksul koolitussari „Aktiivne naine – kogukonna alustala“. Koolitustel keskenduti liikumise, kehahoolduse, vaimse tervise teemadel.

  

Pühajõe piirkonna visuaali väljatöötamiseks toimusid mitmed töökoosolekud, mille käigus keskendusime alguses teemadele – kes me uues haldusreformijärgselt oleme, kes me võiks olla ja tahaks olla,  mis on meie piirkonna tugevused ja uued võimalused, mis on iga külaseltsi roll piirkonnas. Projekti lõppedes valmis ka kõigile kasutatav Pühajõe piirkonna logo ja elemendid, mida kasutada. Meie sloganiks on „Alati üheskoos“, sest paarikümne aastane ajalugu näitab, et oleme oma piirkonnas siiski koos toimetanud ja teeme ka seda edaspidi. Valmis ka piirkonna ühistrükis kaheaastase kalendri näol, kuhu me koondasime piirkonnas toimuvate sündmuste kirjelduse ja ajaloo.

   

Kogukonnale suunatud ürituste tegevustena korraldasime koostöös partneritega – Osula Põhikooli ja Sulbi Maarahva Seltsiga projekti kahel aastal Eesti Vabariigi sünnipäeval aktuse koos peoõhtu kavaga, kasutades projekti abil soetatud inventari. Sündmused olid edukad, saal oli rahvast täis ja kohal olid Pühajõe piirkonna elanikud erinevatest nurkadest peredega.

       

Pühajõe piirkonna külaseltsidele  toimus projekti käigus 2 õppereisi: üks Põhja-Läti piirkonda ja teine Pärnumaa piirkonda. Eesmärgiks oli tutvuda mittetulundusühingute ja väikeettevõtjate tegevustega, saada uusi ideid ja mõtteid ning omavahelise suhtlemisega reisil tõsta meie endi motivatsiooni piirkonna arendamiseks. Õppereisid olid sisukad ning enim inspireeris Pärnumaa tegemised.

       

Kahe aasta jooksul koostöös partneri – Sulbi Maarahva Seltsiga, organiseerisime teatriõpitubasid kooli õpilastele, organiseerisime väiketeatreid esinema meie piirkonna teistele sündmustele. Kuna meie piirkonnas toimuvad aktiivselt erinevad harrastused ja treeningud, siis et neid tutvustada, korraldasime suurema tervisepäeva, kasutades ära meie kooli suurt võimlat ja ostetud inventari. Üritus läks väga hästi korda, osalejaid tuli lisaks ka maakonnast ning tõstis uute trenniliste arvu.

 

    

  

"Valgus kõnnib Osulas"- Osula külakeskusele uue ilme andmine - 2019

  Projekti algus: 01.10.2019 – 01.03.2020

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on atraktiivsem Osula külakeskus: hästi valgustatud, kaunis, turvaline ning inimsõbralik.

Osula külast läbi sõites, ei paista meie küla keskus kõige kaunim välja ja seda olukorda soovime parendada. Sügisel 2019 jõudis lõpule maantee uuendamine ja kergliiklustee rajamine lõigul Raiste tee – Varese, mille kaudu käib tihe liiklus Tartu-Antsla, Tartu-Mõniste, Antsla-Võru jne suunal. Tänu kergliiklusteele paraneb kohalike elaniku turvalisus ja aktiivsete eluviiside harrastamise võimalus. Tööde käigus paigaldati Osula küla keskusesse kergliiklustee äärde valguspostid, mille külge paigaldasime lilleamplid, et kevad-suvi-sügisel hooajal külale kaunimat ilmet juurde anda. Küla keskuses asub bussijaam, mille ümbrust tahame silmale meeldivamaks muuta. Oleme astunud samme, lahendamaks bussijaama koristamise ja heakorraga seotud probleeme. Küla heakord on eeskätte meie endi südameasi, küla keskus on meie visiitkaart turistidele ja läbisõitjatele. Varasemate projektide raames soetasime korralikud betoonprügikastid, et  prügi kogumine oleks keskkonnasõbralik ja kergesti teisaldatav. Bussijaama seinad kaunistasime Võrumaa motiividega, korrastasime teadetetahvlit.

Kaunis ja atraktiivne külakeskus on oluline kõigil, seepärast leiame, et talveaega aitavad palju kenamaks muuta dekoratiivsed valgustid valgustipostide otsas.

Projekti kogumaksumus: 2 311,00 eurot
Toetuse summa: 2000,00 eurot
Rahastas: Kohaliku omaalgatuse programm, meede 2
Kaasfinantseerija: Võru Vallavalitsus


Osula küla keskuse ja supluskoha heakorrastamine ja ilmestamine 2019
Projekti periood: mai-september 2019

Eesmärk:  Projekti eesmärgiks on atraktiivsem Osula küla keskus ja turvaline supluskoht Lilli-Anne järve ääres kohalike elanikele ja külastajatele.

Projekti maht: 1839,80 eurot
Toetus: 1447,96 eurot

Rahastaja:  Kohalik omaalgatuse programm

Partnerid: Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Tegevused:

 1. Lilli-Anne / Rüütle järve ääre võsast puhastamise talgud, hüppeplatvormi puitlaudise uuendamine
 2. Osula küla keskusesse lilleamplite – 12 tk soetus ja paigaldamine
 3. Osula küla keskusesse 2 betoonprügikasti soetus
 4. Lilli-Anne / Rüütle järve äärde veeohutusstendide paigaldamine.

Lilleamplid Osula küla keskuses

Lilleamplid Osula küla keskuses

Osula bussijaam

Rüütle järve supluskoht 2019 suvel

Rüütle järve supluskoht 2019 suvel

 

Osula pärimuskultuuriliste ja ajalooliste objektide ja info säilitamise kaasajastamine 2019
Projekti periood: oktoober 2018 – juuli 2019

Eesmärk:  Projekti eesmärgiks on Osula kohalikele, ümberkaudsetele inimestele ja külalistele kättesaadav info kohalike pärimuskultuuriliste ja ajalooliste objektide kohta.

Projekti maht: 820,00 eurot
Toetus: 617,00 eurot

Rahastaja:  Kohalik omaalgatuse programm

Partnerid: Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Tegevused:

 1. Pärandkultuuri objektide pildistamine ja fototöötlus
 2. Advendiaja alguse matk ja vestlusring pärimusobjektidest 2.detsember 2018
 3. Pärimusmatk Osula külas 26.juuni 2019
 4. Pärimusloeng 11.juuli 2019 Ahto Kaasikuga
 5. Kogutud materjalide toimetamine ja kujundamine – vt kodulehel lehte Pärandkultuur
Pühajõe piirkonna kogukondade virgestamine läbi ühisürituste 2018

Projekti periood: Mai 2018 – jaanuar 2019

Eesmärk:  Eesmärgiks on Pühajõe piirkonna (endine Sõmerpalu valla piirkond) hea maine hoidmine. Teeme tööd selle nimel, et see oleks tuntud meeldiva elukeskkonnana, kus elanikel on hea elada. Soovime, et meie Pühajõe piirkond paistaks silma  mitmekesise ja toimiva vaba aja veetmise kohana igas vanuses elanikele ning  tõuseks Pühajõe kogukonna tunne.

Projekti maht: 2136,08 eurot
Toetus: 1916,08 eurot

Rahastaja:  Kohalik omaalgatuse programm

Partnerid: Osula Põhikool ja piirkonna külaseltsid.
Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Tegevused: Projektiga „Pühajõe piirkonna kogukondade virgestamine läbi ühisürituste 2018“ viisime läbi piirkonda ühendavad ja tutvustavad tegevused – üritused:

 1. Pühajõe Perepäev  3.juunil Osula Harjumäel – pildigalerii
 2. Pühajõe käsitöölaat – 11.augustil
 3. Pühajõe I seeniorpäev Osula Harjumäel 29.juulil
 4. Grimmikoolitus teatrisõpradele 20.jaanuaril 2019

 

Pühajõe piirkonna tuntuse arendamine läbi kogukonda kaasavate ürituste 2017.aastal

Projekti periood: 01.05.2017 – 31.12.2017

Eesmärk: Pühajõe piirkonna traditsioonilised üritused – Meie laste päev, Pühajõe käsitöölaat, kandle meisterdamise õpituba.

Projekti maht: 3040.-

Toetus: 2000.-

Rahastaja: KOP Meede 1, kogukonna areng

 

Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti nimi: Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti periood: 01.04.2014 – 31.03.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse kasv läbi liikmeskonna arengu ja pädevuse tõstmine.  Projektitegevuste eesmärgiks on kasvatada ja arendada piirkonna noori (eelkõige põhikooli tasandil) kodanikuühiskonnas senisest enam kaasa lööma.
Tegevustena toimuvad koolitused, simulatsiooniängud, õppereis ning arendatakse välja piirkonna elu-olu tutvustv koduleht.

Projekti maht: 10 280.-€
Toetus: 9200.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!
Projekti periood: 01.05.2016 – 31.05.2017
Projekti eesmärgiks on: Osula Külaselts on tugev ja toimekas külaselts, mis panustab, koordineerib ja arendab piirkonna elu-olu. Projekti tegevused on saanud alguse eelmistest projektidest ning käesoleva projektida soovime liikuda külaseltsi tegemistega edasi läbi väga hea strateegilise plaani, millega on kaasatud suur hulk piirkonna inimesi.   Soovime arendada enda külaseltsi oskuseid organisatsiooni arengu kavandamiseks ja muutuste elluviimiseks.
Projekti raames valmib kaasatud OÜ Loome ekspertide abil piirkonna uus arengukava, millest saab järgmine strateegiline piirkonna arengudokument. Protsess algab juba 2016 a juunis ning dokument on valmis kinnitamiseks 2017a I kvartalis.
Projekti raames toimuvad erinevad ettevõtjatega kokkusaamised, mille eesmärgiks on tugevdada „Osula meister“ märki ning arendada võrgustikutööd. Toimuvad ettevõtjate kohtumised ümarlaua vormis.
Projektitegevused on suunatud ka meie külaseltsi teenuste arendamisele. Külaselts pakub piirkonna giiditeenust, fototeenust ning tervisespordiga seotud teenuseid.

Projekti maht: 10 039,72.-€
Toetus: 8 446,72  .- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Arenguhüppe taotlusvoor

Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi
Projekti nimi: Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi 

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016
Projekti eesmärk on läbi erinevate projektitegevuste muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks,  tõsta kogukonna elukvaliteeti kultuuri- ja enesearendamise valdkonnas.
Projekti raames toimub meelelahutuslik näitemängupäev Sulbis, kus päevasel ajal etendatakse õpilaste ja laste lühinäidendeid, toimuvad töötoad; õhtusel ajal toimub Sulbi Külateatri 10 tegevusaasta tähistamine ja laiemale kogukonnale tegevuste tutvustamine meelahutusprogrammiga. Korraldatakse teatrinädal – näitlejameisterlikkus ja etendused.

Projekti maht: 1 290.-€
Toetus: 1 150.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP

Brožüür "Vastamata küsimusi jääb"

Projekti nimi:  Brožüür “Vastamata küsimusi jääb”

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016

Projekti eesmärk on kirjastada ajaloofaktidel põhinev infovoldik.

Projekti maht: 150.-€
Toetus: 150.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine 2015

Projekti nimi:  “Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine”

Projekti periood: 01.10.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Valmistada stiliseeritud rahvariidekomplektid Osula Põhikooli mudilaskoorile kasutades Urvaste kihelkonna mustreid ja triipe.

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015
Projekti maht: 2747.-€
Toetus: 1000.- Kulka, 320,- ERRS, 1447,- KOV, Osula Põhikool

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Sõmerpalu Vallavalitsus, Osula Põhikool
Disainikoolitus 2015

Projekti nimi:  Disainikoolitus

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Piirkonna noored omandavad disaini ja loomemajanduslikke oskusi.

Projekti maht: 200.-€
Toetus: 200.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti nimi: Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti periood: 01.04.2015 – 30.11.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi eesmärgiks läbi antud projekti oli muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks, panustades kogukonna heaks. Lisaks tõsta ja rõhutada perekondlikke väärtusi Sõmerpalu valla elanike seas ja propageerida teadlikkust tervise, toitumise, ja tervislike eluviiside osas. Me ise hindame protsessi ja tulemusi heaks, sest liikmete vahel kasvas suhtlemine, kaasa rääkimine muudes valdkondades, julgustas uusi kodanikke vallas olema aktiivsemad, võtma kontakti valla MTÜ-dega, et olla kaasatud.

Tervisekuu üritused andsid tõuke vallavalitsuse tervisemeeskonnale algatamaks pikemat terviseürituste sarja, mis annaksid tõuke tulla kodust välja ja sportida kogu perega. Osula trennidega on liitunud uusi inimesi ja sealhulgas mehi, lisaks isadepäeva tähistamisel toimus eraldi trenn isadele ja poegadele, kust liitus samuti uusi inimesi iganädalastesse trennidesse.

Projekti maht: 1 782.-€
Toetus: 1 600.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP