Projekt: Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi

Osula Külaselts alustas projektide kirjutamise ning elluviimisega juba aastal 2005, kohe peale seda kui olime organisatsiooni äriregistris registreerinud.

Projektide abil oleme oma piirkonna inimestele saanud pakkuda palju erinevaid koolitusi, väljasõite ning arendanud välja külaseltsi logo; oleme sisustanud seltsi liikmetele toreda kooskäimisruumi Osula Põhikoolis. Koostöös kohaliku omavalitsuse ja põhikooliga oleme rekonstrueerinud Harjumäe puhkekoha ning staadioni.

Tänu projektirahadele on võimalus olnud soetada sertifitseeritud spordivahendid ning meie spordihoones toimuvad väga suure osalusega treeningud. Oleme saanud meie piirkonna rahvatantsijatele ilusad rahvariided ning nad käivad meie valda esindamas nii siin kui sealpool Maarjamaad.

 

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!
Projekti periood: 01.05.2016 – 31.05.2017
Projekti eesmärgiks on: Osula Külaselts on tugev ja toimekas külaselts, mis panustab, koordineerib ja arendab piirkonna elu-olu. Projekti tegevused on saanud alguse eelmistest projektidest ning käesoleva projektida soovime liikuda külaseltsi tegemistega edasi läbi väga hea strateegilise plaani, millega on kaasatud suur hulk piirkonna inimesi.   Soovime arendada enda külaseltsi oskuseid organisatsiooni arengu kavandamiseks ja muutuste elluviimiseks.
Projekti raames valmib kaasatud OÜ Loome ekspertide abil piirkonna uus arengukava, millest saab järgmine strateegiline piirkonna arengudokument. Protsess algab juba 2016 a juunis ning dokument on valmis kinnitamiseks 2017a I kvartalis.
Projekti raames toimuvad erinevad ettevõtjatega kokkusaamised, mille eesmärgiks on tugevdada „Osula meister“ märki ning arendada võrgustikutööd. Toimuvad ettevõtjate kohtumised ümarlaua vormis.
Projektitegevused on suunatud ka meie külaseltsi teenuste arendamisele. Külaselts pakub piirkonna giiditeenust, fototeenust ning tervisespordiga seotud teenuseid.

Projekti maht: 10 039,72.-€
Toetus: 8 446,72  .- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Arenguhüppe taotlusvoor

Projekti nimi: Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi
Projekti nimi: Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi 

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016
Projekti eesmärk on läbi erinevate projektitegevuste muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks,  tõsta kogukonna elukvaliteeti kultuuri- ja enesearendamise valdkonnas.
Projekti raames toimub meelelahutuslik näitemängupäev Sulbis, kus päevasel ajal etendatakse õpilaste ja laste lühinäidendeid, toimuvad töötoad; õhtusel ajal toimub Sulbi Külateatri 10 tegevusaasta tähistamine ja laiemale kogukonnale tegevuste tutvustamine meelahutusprogrammiga. Korraldatakse teatrinädal – näitlejameisterlikkus ja etendused.

Projekti maht: 1 290.-€
Toetus: 1 150.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP

Projekti nimi: Brožüür "Vastamata küsimusi jääb"

Projekti nimi:  Brožüür “Vastamata küsimusi jääb”

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016

Projekti eesmärk on kirjastada ajaloofaktidel põhinev infovoldik.

Projekti maht: 150.-€
Toetus: 150.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Projekti nimi: "Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine"

Projekti nimi:  “Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine”

Projekti periood: 01.10.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Valmistada stiliseeritud rahvariidekomplektid Osula Põhikooli mudilaskoorile kasutades Urvaste kihelkonna mustreid ja triipe.

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015
Projekti maht: 2747.-€
Toetus: 1000.- Kulka, 320,- ERRS, 1447,- KOV, Osula Põhikool

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Sõmerpalu Vallavalitsus, Osula Põhikool
Projekti nimi: Disainikoolitus

Projekti nimi:  Disainikoolitus

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Piirkonna noored omandavad disaini ja loomemajanduslikke oskusi.

Projekti maht: 200.-€
Toetus: 200.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Projekti nimi: Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti nimi: Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti periood: 01.04.2015 – 30.11.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi eesmärgiks läbi antud projekti oli muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks, panustades kogukonna heaks. Lisaks tõsta ja rõhutada perekondlikke väärtusi Sõmerpalu valla elanike seas ja propageerida teadlikkust tervise, toitumise, ja tervislike eluviiside osas. Me ise hindame protsessi ja tulemusi heaks, sest liikmete vahel kasvas suhtlemine, kaasa rääkimine muudes valdkondades, julgustas uusi kodanikke vallas olema aktiivsemad, võtma kontakti valla MTÜ-dega, et olla kaasatud.

Tervisekuu üritused andsid tõuke vallavalitsuse tervisemeeskonnale algatamaks pikemat terviseürituste sarja, mis annaksid tõuke tulla kodust välja ja sportida kogu perega. Osula trennidega on liitunud uusi inimesi ja sealhulgas mehi, lisaks isadepäeva tähistamisel toimus eraldi trenn isadele ja poegadele, kust liitus samuti uusi inimesi iganädalastesse trennidesse.

Projekti maht: 1 782.-€
Toetus: 1 600.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP

Projekti nimi: Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti nimi: Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti periood: 01.04.2014 – 31.03.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse kasv läbi liikmeskonna arengu ja pädevuse tõstmine.  Projektitegevuste eesmärgiks on kasvatada ja arendada piirkonna noori (eelkõige põhikooli tasandil) kodanikuühiskonnas senisest enam kaasa lööma.
Tegevustena toimuvad koolitused, simulatsiooniängud, õppereis ning arendatakse välja piirkonna elu-olu tutvustv koduleht.

Projekti maht: 10 280.-€
Toetus: 9200.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekt: Pühajõe piirkonna tuntuse arendamine läbi kogukonda kaasavate ürituste 2017.aastal

Projekti periood: 01.05.2017 – 31.12.2017

Eesmärk: Pühajõe piirkonna traditsioonilised üritused – Meie laste päev, Pühajõe käsitöölaat, kandle meisterdamise õpituba.

Projekti maht: 3040.-

Toetus: 2000.-

Rahastaja: KOP Meede 1, kogukonna areng