Liikmeks astumise avaldus

Osula Külaseltsi liikmeskond moodustub põhiliselt 6 lähikonna küla elanikest, aga seal on ka inimesi kaugemalt, kes tunnevad vajadust Osula kandi elu-olu arendamisele kaasa aidata. Ootame enda liikmeskonda inimesi, kes tunnustavad MTÜ põhikirja ning tunnevad kodanikukohustust piirkonna arengus kaasa rääkida.

Liikmeks astumise avaldus MTÜ Osula Külaselts_liikmeks astumise avaldus