Külaseltsist

Võrumaal Osulas sai aktiivsem külaliikumine alguse 1996. aastal. 9 aastat tegutseti seltsi vormis, seejärel registreeriti tegevus Äriregistris. Seltsi kaudu koolitati täiskasvanuid, käidi silmaringi laiendamas siin ja sealpool ning edendati ühiselt külaelu. Traditsioonidena sai hoo sisse rahvapärimuspäevade ning suuremate pühade korraldamine, tänapäevasesse ellu toomine. Sellest ajast on olnud traditsioonilised erinevatel aastaaegadel tervisepäevade korraldamine, käsitöö huvilistele erinevate võimaluste pakkumised ning elujärje parandamine üldisemas mõistes.
Tegevus on paljuski projektipõhine, tänu Sõmerpalu Vallavalitsuse rahalisele tegevustoetusele on võimalik tegevuste läbiviimine aastaringselt.
Seltsi liikmeskond on läbi aastate olnud kolmekümne liikmeline. Liikmeskond on aktiivne ning lööb piirkonna arendamisel mitmekülgselt kaasa.