Puhkekohad

Pühajõe puhkepiirkonnas on loodud võimalused puhkuseks kaunis looduses.

Võhandu jõe äärde on puhkekohad:
 Harjumäel, Sulbis, Sõmerpalus, Järveres

Supluskohad on olemas Osula ja Sõmerpalu paisjärvede  ning Järveres Vagula järve ääres
Supluskohtadesse on paigaldatud riietuskabiinid ja WC-d.

Kanuumatkajatel on võimalus läbida Võhandu (Pühajõgi) alates Kärgula sillast kuni Vagula järveni. Distantsi kogupikkus ca 40 km.

Meie valla turismiettevõtjate kohta saate täpsema info siit