Algus.

Võrumaal Osulas sai aktiivsem külaliikumine alguse 1996. aastal, kui tegevus toimus  seltsingu vormis. 2004 a. registreeriti seltsing Äriregistris ja jätkati tegevust MTÜ Osula Külaseltsina. Seltsi eestvedamisel koolitati täiskasvanuid, käidi silmaringi laiendamas erinevatel väljasõitudel, korraldati pidusid, edendati ühiselt külaelu. Traditsioonidena sai hoo sisse rahvapärimuspäevade ning suuremate pühade ühine tähistamine pereüritusena. Rohkem hakati rõhku panema tervisepäevade korraldamisele, käsitöö huvilistele erinevate võimaluste pakkumisele ning elujärje parandamisele üldisemas mõistes.

Finantseering.

Tegevused on paljuski projektipõhised, Võru Vallavalitsuse poolne tegevustoetus ning projektide omafinantseering, lisaks liikmemaks.

Liikmed.

Seltsi liikmeskond on läbi aastate olnud kolmekümne liikmeline. Liikmeskond on aktiivne ning lööb piirkonna arendamisel mitmekülgselt kaasa.

Teenused

Ruumide rent | Fotopiknikud | Sportlikud puhkepäevad | Giiditeenused

Vaba aeg

Sportimine | Huviringid | Turism | Raamatukogu | Mänguväljak

Ettevõtlus

Meie ettevõtjad | Meie meistrid | Meie ühingud

Meie sõbrad

Ettevõtted ja asutused, kellega teeme pidevalt koostööd

Pildigalerii

Vaata erinevaid pilte meie üritustest ja tegemistest

Kirjuta meile!

Jälgi meid ka Facebook'is!

Facebooki abil saate kursis olla meie viimaste tegemiste ja üritustega.

Osula