Ettevõtlus

Osula piirkond – Osula, Varese, Lilli – Anne, Mäekülä ja Alakülä on Sõmerpalu vallas piirkond, kus on palju aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi. Seda tõestab ilmekalt ka meie piirkonnas tegutsevate ettevõtete – organisatsioonide arv ja käsitöö ning toidumeistrite mitmekesisus.

Meie ettevõtjad

Meie meistrid

Meie ühingud